Gites de Port-Punay

Welkom bij de Gites de Port-Punay

Onze excuses voor het gebruik van Google vertaler, maar we zijn nog steeds op zoek naar een echte vertaling.

De "Gites de Port-Punay" zijn gelegen in het dorp van Chatelaillon Plage (11km/7miles, uit La Rochelle), in de Charente Maritime.

De "Gites de Port-Punay" vroeger een boerderij met vee, zoals schapen, paarden, kippen, ezel, enz. (ik herinner me wanneer ik gebruikt te worden 5, draait na sheeps ... zulke goede herinneringen ... :)). But we don't have any cattle for a while, and as the farm's buildings were nearly abandonned, my mother (Chantal Rousseau) decided to transform everything in "Gites"... Maar we hebben geen vee voor een tijdje, en als de gebouwen van de boerderij werden bijna abandonned, mijn moeder (Chantal Rousseau) besloten om alles in "Gites" ... It was a lot of work, but she succed for the pleasure of our guest. Het was veel werk, maar ze succed voor het plezier van onze gasten. Pirre-Henri BOURDEAU (the son and webmaster), Paris, Sunday, 22 October, 2006. Pirre-Henri BOURDEAU (de zoon en webmaster), Parijs, zondag 22 oktober, 2006.De Makelaar

Photo Port Punay Allé depuis la piscine
Depuis le Patio Les gites depuis notre maison
Ete chaud!

Omgeving

Le vieux Port de La Rochelle Les cafés sur le Port
Le port vu des tours Carrelet
Marais salan sur l'ile de Re